SAKMN Valné zhromaždenie 2020 – Pozvánka 

Formulár na kandidáta predsedníctva SAKMN https://forms.gle/pTGRCaQuui3crj9s8 Prihláška na SAKMN VZ 2020 do 15.3.2020 https://forms.gle/NMdkJXDf74oVtE3d9

Mladí Nepočujúci verzus slovenský posunkový jazyk – výsledky projekt 

S potešením oznamujeme, že projekt, ktorý je financovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, bol ukončený a budeme o ňom hovoriť viac vo videách v slovenskom posunkovom jazyku – výsledky projektov a vzdelávacie materiály

Mladí Nepočujúci verzus slovenský posunkový jazyk – projekt 

S potešením oznamujeme, že projekt bol úspešne schválený Ministerstvom kultúry SR a budeme o ňom hovoriť viac vo videách v slovenskom posunkovom jazyku – čoho sa projekt týka a kedy a akým spôsobom vás budeme kontaktovať.