EUDY Juniorský tábor 2018 na Slovensku! 

Registračný formulár pre deti do 13 apríla 2018: EUDY Junior Camp 2018 – registračný formulár pre deti SR Registračný formulár pre vedúci do 13 apríla 2018: EUDY Junior Camp 2018 – registračný formulár pre vedúci SR Viac info (preložený od Google Translate): EUDY Junior Camp 2018 – 2nd announcement – SK webstránka po anglicky a medzinárodné posunky: jrcamp.sakmn.sk

Info: Valné zhromaždenie 2018 SAKMN 

Stručné informácie o VZ – 10.2.2018 Zoznam predsedníctva SAKMN 2018 – 2020: Predseda Marek Kanaš Generálny sekretár Juraj Holéczy Člen predsedníctva Pavel Škrabák Členka predsedníctva Monika Sabová Členka predsedníctva Lenka Berezická Komisár Roman Polášek Plán program 2018: EUDY juniorský tábor na Slovensku, SIDE project – pokračovanie, EUDY tábor pre mládeže v Rumunsku Erasmus+ Listen to the […]

Prednáška SIDE v POSN 

V dňa 18.1.2018 v klube POSN výskumný pracovník SIDE Marek Kanaš informoval o našej práci SIDE o štatistikách o prieskume mládeže a Národnej správe. On 18.1.2018 in the POSN club researcher SIDE Marek Kanas have informed about our SIDE work about statistics on survey of youth and National Report. SIDE projekt je spolufinancovaný Európskou úniou […]