Info: Valné zhromaždenie 2018 SAKMN 

Stručné informácie o VZ – 10.2.2018 Zoznam predsedníctva SAKMN 2018 – 2020: Predseda Marek Kanaš Generálny sekretár Juraj Holéczy Člen predsedníctva Pavel Škrabák Členka predsedníctva Monika Sabová Členka predsedníctva Lenka Berezická Komisár Roman Polášek Plán program 2018: EUDY juniorský tábor na Slovensku, SIDE project – pokračovanie, EUDY tábor pre mládeže v Rumunsku Erasmus+ Listen to the […]

Prednáška SIDE v POSN 

V dňa 18.1.2018 v klube POSN výskumný pracovník SIDE Marek Kanaš informoval o našej práci SIDE o štatistikách o prieskume mládeže a Národnej správe. On 18.1.2018 in the POSN club researcher SIDE Marek Kanas have informed about our SIDE work about statistics on survey of youth and National Report. SIDE projekt je spolufinancovaný Európskou úniou […]

Valné zhromaždenie SAKMN 2018 

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie klubov mladých nepočujúcich (SAKMN) dňa 10.2.2018 – Solivarská 1423/2, 080 05 Prešov, kde sídli SAKMN. Mám záujem o kandidáta na funkciu člena Predsedníctva na formulároch: https://goo.gl/forms/I1FTJPMvYwihigZZ2 Potvrďte, prosím, o účasti na valnom zhromaždení SAKMN 2018 na formulároch: https://goo.gl/forms/Ugw5ZszDBquArxkl1 Program: 14:00 – 14:30 – Krátka prezentácia o SAKMN + EUDY (Európska […]