3. ŠTUDIJNÉ ZASADNUTIE EUDY 2015 – INFO 

3. Štúdijné zasadnutie EUDY sa blíži! 25.10 – 01.11.2015 v Európskom centre mládeže v Budapešti, Maďarsko. TÉMA: Nepočujúci nezamestnaní v Európe: Boj s diskrimináciou a nedostatočné vzdelanie v nepočujúcich nezamestnanosti mladých ľudí. PODMIENKY: – Nepočujúci – 18 – 30 rokov (môže byť staršie či mladšie) – ovládanie International System (medzinárodného systému) – členstvo SAKMN (bezplatné […]

SPRÁVY – EUDY STUDY SESSION 2013 V BUDAPEŠTI 

Správa – Študijné zasadnutie EUDY 2013 usporiadal v Maďarsku prvé stretnutie na zameranie politiku pre nepočujúcich Od 6. októbra do 13. októbra 2013 sa konalo študijné zasadnutie EUDY (European Union of the Deaf Youth) v Budapešti, v Maďarsku. Šlo o prvé stretnutie zamerané na politiku pre nepočujúcich od 18 do 30 rokov. V nedeľu 6. októbra prišlo 32 nepočujúcich […]

1. DEŇ STUDY SESSION EUDY 2013 

1. deň Študijné zasadnutie EUDY 2013