ŠKOLENIE O TOM, AKO ZÍSKAVAŤ PENIAZE NA AKTIVITY PRE NEPOČUJÚCICH DETI A MLÁDEŽ 

Podpora vzdelávania a zručnosti nepočujúcej mládeže zameraná na získavanie prostriedkov, tvorbu a realizáciu projektov.

1. DEŇ STUDY SESSION EUDY 2013 

1. deň Študijné zasadnutie EUDY 2013