ČESKOSLOVENSKÉ PUTOVANIE 1. akcia – Vodácky tábor vo Vltave 

Na akciu Česko-slovenský vodácky tábor sme sa všetci tešili. Cestovali sme do Čiech vlakom, prišli sme do Vyššieho Brodu, teda až na hranicu Česka s Rakúskom. V deň príchodu pršalo. Išli sme sa ubytovať. Juniori boli rozdelení na 2 skupiny: západ a východ, ktorých sme viedli vedúci ja Jaro a Miška. Na druhý deň sme sa oboznámili […]