SAKMN – Newsletter január 2017

SAKMN Newsletter – Január

 • Mali sme stretnutie ohľadom prvého predsedníctva – hlavnými bodmi bola zmena stanov, pripomienky od Ministerstva vnútra SR na úpravu stanov SAMKN, diskusia o príprave projektu európskeho detského tábora na Slovensku (viac info na www.camp.sakmn.sk) v angličtine, príprava na výmenný pobyt v Rumunsku a príprava na stretnutie organizačných tímov zo Slovenska a EUDY v rámci prípravy na európsky detský tábor
 • Nový predsednícky tím – Predseda Marek Kanaš, Generálny sekretár Bc. Juraj Holéczy, Člen výboru Pavel Škrabák – viac si nájdite cez www.sakmn.sk/o-nas/
 • SAKMN spolupracuje na projekte Erasmus+, „Podporovanie inovatívnych modelov pre posilnenie mladých nepočujúcich“, kde budeme spolupracovať s inými štátmi – Cyprus, Rakúsko, Taliansko a Grécko od 1.3.2017 do 30.8.2019.
 • SDA seminár: Meranie dopadu mládežníckych organizácií – prakticky precvičiť čo najširšie spektrum postupov, ktorými sa dá merať efektivita a dopad práce mládežníckych organizácií.
  Téma bola:

   Ako si stanovovať ciele pre fungovanie vlastnej organizácie
   Aké sú výhody a nevýhody kvantitatívnych postupov
   Ako získať relevantnú informáciu aj z veľmi jednoduchých číselných údajov
   Kedy a ako používať kvalitatívne metódy

  Predseda SAKMN sa tohto poučného seminára zúčastnil a verí, že vedomosti bude spolu s tímom aplikovať aj v praxi.

Post Tags
About Author: admin