Výročná správa SAKMN za rok 2023

Akcie za rok 2023 – prinášame vám prehľad akcií, ktoré sme uskutočnili za rok 2023. Ďakujeme vám za váš záujem a aktívnu účasť na našich akciách. Vaša podpora je pre nás dôležitá a tešíme sa na nadchádzajúce stretnutia na ďalších udalostiach! S pozdravom tím SAKMN.

APRÍL

Workshop s mladými nepočujúcimi na tému: SAKMN a jej činnosť. Diskutovali sme o nevyhnutnej dôležitosti, aby organizácia ako SAKMN pokračovala vo svojej misii. Vďaka programom, ktoré realizujeme, majú mladí nepočujúci príležitosť stretnúť sa, zdieľať svoje príbehy a spoznávať sa navzájom, čím si budujú hrdú identitu nepočujúcich. Zároveň sme si uvedomili, že bez tímovej práce organizácia SAKMN nebude môcť plnohodnotne fungovať. Je nevyhnutné spojiť naše sily a úsilie, aby sme podporili ďalší rozvoj vzdelávania, kultúry a identity mladých nepočujúcich prostredníctvom SAKMN. Každý prínos je kľúčový pre to, aby sme spoločne dosiahli tento cieľ a vytvorili prostredie, kde môžu mladí jednotne rásť a rozvíjať sa.

MÁJ

Paintballový turnaj, športová udalosť, ktorá sa konala v Bratislave.

JÚN

Počas športového dňa sme spoločne vyrazili na bicykle, a potom nás v parku čakal program plný zábavy.

Dvojdňová akcia – splav Malého Dunaja, počas ktorej sme strávili čas na vode, prenocovali v stanoch, zažili príjemnú zábavu a lepšie sme sa spoznali.

JÚL

Aktívne sme podporili mladých nepočujúcich, aby sa zúčastnili na Európskom juniorskom kempe v Rakúsku, ktorý bol organizovaný EUDY so zameraním na tému klimatických zmien. Finančne sme prispeli k ich účasti tým, že sme im čiastočne preplatili náklady spojené s účasťou.

OKTÓBER

Uskutočnili sme Halloweenskú udalosť plnú interaktívnych a zábavných súťaží.

DECEMBER

Mikulášska akcia na bowlingu.

Post Tags
About Author: admin