Poďakovanie

Poďakovanie sponzorom za príspevky, ktorými bolo hradené členstvo EUDY za rok 2013.

vizkom_logo

ĎAKUJEME!


Ďakujeme za zapožičanie kamery na natáčanie EUDY Study Session v Budapešti.

 DeafStudio_logo

ĎAKUJEME!


Poďakovanie patrí aj klubu Mládeže, CDY na projekt Česko-Slovenské putovanie.

logo_cdy logo_mladeze
ĎAKUJEME!


Naše poďakovanie patrí aj mestu Hlohovec  za poskytnutie klubu v Hlohovci a vymaľovanie nášho priestoru.
Schválené projekty od mesta Hlohovec na rok 2009.

HC

ĎAKUJEME!


Združeniu organizácií detí a mládeže so sluchovým postihnutím v Slovenskej republike (ZODMSP v SR) za podporu našich aktivít a účasť našich členov na rôznych slovenských a medzinárodných aktivitách:

 • výmenný pobyt Slovensko – Škótsko na Slovensku, Škótsko – Slovensko v Škótsku
 • európsky tábor mládeže (EUDY Camp) v Srbsku
 • filmový festival v Taliansku
 • orienteering v Maďarsku
 • valné zhromaždenie Európskej únie mládeže (EUDY) vo Švajčiarsku
 • tábor mládeže & rafting v Červenom Kláštore
 • 15. svetový kongres nepočujúcich Svetovej federácie nepočujúcich (WFD) v Španielsku
 • 4. svetový tábor mládeže Svetovej federácie nepočujúcich (WFD): „Mládež a politika“ v Španielsku
 • festival Clin d´Oeil v Reims vo Francúzsku
 • kurz medzinárodného posunkovania v Bratislave
 • a mnoho menších akcií pre mladých nepočujúcich

Logo_ZODMSP

ĎAKUJEME!


„Deaf days 2008- Dni nepočujúcich“ na športové akcie nielen pre mladých
Festival humoru a satiry nepočujúcich
ĎAKUJEME!


Poďakovanie patrí aj našim členom, ktorí sa podieľali na zveľaďovaní klubu a taktiež  dobrovoľníckych činností pre SAKMN.
ĎAKUJEME!

Poďakovanie ľudí, ktorí dávali svoje 2% pre nás.
ĎAKUJEME!