Predseda SAKMN zúčastnil tohto projektu: „Let us step forward together – Europe for all

Marek Kanaš sa ako predseda SAKMN zúčastnil tohto projektu v programe „Živá kniha“ a rozprával sa o jeho živote a jeho úspechu.

Projekt „Let us step forward together – Europe for all“ sa realizuje s podporou programu Erasmus+.

Termín: 8.4.-15.4.2018

Miesto: Stará Lesná- Hotel Lesana

Zúčastnené krajiny: Slovensko,  Estónsko, Česká republika, Poľsko

Počet účastníkov: 32 mladých ľudí vo veku 14-18 rokov a 8 vedúcich skupín

Kontextom projektu bola skúsenosť spolupráce, rúcanie bariér, medzi mladými ľuďmi  zmiešanými schopnosťami (mladí ľudia s postihnutím a bez postihnutia), ktorí sa sotva stretávajú navzájom, nerealizujú spoločné aktivity, nemajú možnosť spoznať nových ľudí, nadviazať nové priateľstvá, spoznať kultúry a miesta. Okrem rozdelenia do rôznych krajín, jazykov a kultúr v Európe sa rozdeľujú aj do „sveta s postihnutím“ a „sveta bez postihnutí“ vo všetkých našich krajinách. Projekt chcel vytvoriť  mosty medzi týmito rôznymi oblasťami prostredníctvom medzinárodnej mládežníckej výmeny. Účastníci pochádzali zo Slovenska, Českej republiky, Estónska a Poľska. Všetky skupiny mali minimálne 4 mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, alebo špeciálnymi potrebami. Obsah aktivít bol  tvorený s využitím rôznych foriem neformálneho vzdelávania, aby ich mohli aktívne využívať mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, špeciálnymi potrebami podľa individuálnych potrieb a prehlbovať ich kompetenciu učiť sa učiť v rôznom prostredí. Účastníci získali nové skúsenosti, ako byť súčasťou medzinárodného tímu, naučili sa nájsť svoje miesto v skupine, učili sa ako komunikovať s ostatnými, učili sa riešiť otázky medzikultúrnej komunikácie, ako reagovať, keď sú konfrontovaní s odlišnosťou (napr. jedlo, klíma, jazyk) v bezpečnom prostredí. Spoznali nové kultúry, ľudí, nadviazali nové priateľstvá a spoznali aj sami seba. Zažili reakcie na tieto nové situácie a naučili sa, ako ich zvládnuť.

Nadobudli nové schopnosti a úspešne prežitý čas im zvýšil zdravé sebavedomie. Zo ich spätnej väzby vieme, že projekt im umožnil lepšie pochopiť čo znamená žiť vo svete s postihnutím, naučili sa akceptovať navzájom svoje schopnosti. Informácie a spätná väzba projektu boli publikované v každej krajine. Vytvorené  videá, sú zverejnené na Youtube:

Vďaka motivácii pokračujeme na našich spoločných aktivitách a k rastu zverejňujeme výsledky prostredníctvom sociálnych médií, internetu a médií vo všeobecnosti. Všetci partneri uverejnili výsledky projektu (fotografie, články, videá…) vo svojej krajine. So všetkými týmito výsledkami chceme prilákať ďalších partnerov a účastníkov, aby tento typ projektu s jeho silným cieľom začlenenia predstavoval skutočnú motiváciu rozšíriť ho ako model na medzinárodnej úrovni.

Post Tags
About Author: admin