SIDE – Supporting Innovative Models For Deaf Youth Empowerment

Na základe absolvovaného projektu Erasmus+ s názvom SIDE – Supporting Innovative Models For Deaf Youth Empowerment s partnermi zo zahraničia sme sa snažili vypracovať manuál vzdelávania nepočujúcej mládeže ohľadom hľadania práce. Skupina Nepočujúcich je veľmi zraniteľná cieľová skupina v porovnaní s ostatnými skupinami zdravotne postihnutých. Nepočujúci majú veľký problém čerpať informácie či vzdelávať sa, a to kvôli tomu, že ich brzdí komunikačná bariéra s počujúcou spoločnosťou kvôli sluchovému handicapu. Zároveň majú ďalšie iné problémy, napr. čítanie s porozumením, nevedia písať gramaticky správne a práve toto sú ďalšie problémy, ktoré ovplyvňujú aj písomnú komunikáciu napríklad v práci  (napr. na papier s perom).

Práve naša organizácia SAKMN chce riešiť našu cieľovú skupinu, pretože v praxi sa stretávame s problémami v práci, alebo už aj pri zháňaní vhodnej a vysnívanej práce. Z týchto dôvodov Vás chceme pozvať na našu prezentáciu o tom, čo sme robili a naučili sa počas projektu Erasmus+ s názvom SIDE – Supporting Innovative Models For Deaf Youth Empowerment a radi by sme Vám ukázali, čo je potrebné riešiť koncepčne na základe problémov v praxi, aby sa nastavil kvalitný vzdelávací systém pre nepočujúcu mládež a tiež, aby sme z hľadiska prevencie predchádzali tomu, že nepočujúci si nevedia nájsť prácu z dôvodu ich postihnutia.

http://side-project.eu

Tento projekt a podujatie sú financované programom Erasmus +

Program:

10:00 – 10:05 – Úvod

10:05 – 10:35 – Prezentácia programu SIDE a ciele a aktivity – Marek Kanaš, SAKMN

10:35 – 10:50 – Spätná väzba z implementácie programu SIDE – Marek Kanaš, SAKMN

10:50 – 11:20 – Hodnotenie od lektora a manažéra SAKMN na implementácie SIDE pilot training – Mgr. Jaroslav Cehlárik a Marek Kanaš, SAKMN

11:20 – 11:40 – Prestávka a občerstvenie

11:40 – 12:40 – Návrhy riešenia zamestnanosti v zákone a v praxi pre nepočujúcich, Mgr. Jaroslav Cehlárik, člen Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím a prezident Slovenský zväz nepočujúcich

12:40 – 12:55 – Diskusia a otázky

12:55 – 13:00 – Závery

Celé video SIDE Multiplier Event 23.1.2019

Jazyk: Slovenský jazyk (zvuk) + Slovenský posunkový jazyk

Materiály – SIDE

prezentácie na SIDE a ich problémy a riešenia nezamestnanosti nepočujúcich na Slovensku

príručka SIDE po anglicky

príručka SIDE po slovensky

SIDE Pilotný tréning v Bratislave – Mokrohajská

1. deň – SIDE pilotný tréning
2. deň – SIDE pilotný tréning
3. deň – SIDE pilotný tréning
4. deň – SIDE pilotný tréning