SPRÁVY – EUDY STUDY SESSION 2013 V BUDAPEŠTI

Správa – Študijné zasadnutie EUDY 2013 usporiadal v Maďarsku prvé stretnutie na zameranie politiku pre nepočujúcich

Od 6. októbra do 13. októbra 2013 sa konalo študijné zasadnutie EUDY (European Union of the Deaf Youth) v Budapešti, v Maďarsku. Šlo o prvé stretnutie zamerané na politiku pre nepočujúcich od 18 do 30 rokov.

V nedeľu 6. októbra prišlo 32 nepočujúcich z 18 rôznych štátov + 5 členov EUDY, 3 tlmočníci z organizácie EFSLI (European Forum of Sign Language Interpreters), ktorí nám prekladali do medzinárodného posunkového jazyka a jeden počujúci Menno Ettema z CoE (Council of Europe), ktorý zodpovedal za celý projekt študijné zasadnutie EUDY 2013. Za Slovenskú republiku prišli 3 nepočujúci – Marek Kanaš, Pavel Škrabák a Juraj Holéczy.

Pondelok 7. októbra

Prišiel nepočujúci politik a prvý nepočujúci europoslanec p. Dr. Ádám Kósa z Maďarska a oficiálne otvoril študijné zasadnutie. Rozprával nám o svojom živote, ako sa stal z predsedu Maďarského zväzu nepočujúcich europoslancom, ako postupovať, ak sa chceme dostať do politiky a pod.

Utorok 8. októbra

Nepočujúci nemecký politik Martin Zierold, ktorý pracuje pre jednu štvrť v Berlíne, nám prednášal o diskriminácii, učil nás ako spolupracovať v tíme, čo máme dodržiavať, čo naopak nemáme robiť.

V ďalšej prednáške nám predstavil počujúci Menno Ettema svoj projekt No hate speech (www.nohatespeechmovement.org) P. Ettema nám vysvetlil kto a ako zväčša šikanuje, čo máme v takom prípade robiť a pod. Boli tam traja tlmočníci, ktorí nám prekladali do medzinárodného posunkového jazyka.

Streda 9. októbra

Prišiel Angličan Mark Wheatley, ktorý pracuje ako výkonný riaditeľ EUD (Európska únia nepočujúcich). EUD má svoje sídlo v Bruseli, Belgicko. Jeho prednášky bolo veľmi zaujímavé, všetci účastníci sa dozvedeli veľa nové veci okolo lobizmu, ako presadzovať skupinové záujmy, napr. v médiách, na verejnosti u orgánu štátu a pod. EUD získali najväčší úspech v histórii lobovania za „Služba 112“.

Večer sme mali program, na ktorom sa predstavovali jednotlivé štáty pri svojich stánkoch a navzájom sme tak spoznávali jednotlivé kultúry.

Štvrtok 10. októbra

Bola na programe návšteva do maďarského parlamentu, kde pracuje jeden nepočujúci politik Gergely Tapolczai, ktorý má na starosť oblasť zdravotne postihnutých. Ukázali nám priestory budovy, prednášali nám o histórii budovy parlamentu, sedeli sme na zasadnutie pri okrúhlom stole a viedli sme rozhovor s p. Tapolczaiom v oblasti politiky.

Piatok 11. októbra

Piaty deň prišiel nepočujúci Johan B. Wesemann z Holandska, ktorý je generálnym riaditeľom organizácie Wesemann travel. On nás učil, ako správne pracovať vo vedení a ako by mala fungovať tímová práca, ako by mala vyzerať spolupráca s inými organizáciami.

Sobota 12. októbra

Posledný deň študijného zasadnutia sme všetci dostali úlohy od EUDY, čo by sme mali zmeniť do budúcnosti. Prvý päť dní sme sa vlastne učili a posledný deň bola aktivita, čo sme sa naučili za päť dní. Rozdelili nás do 5 skupín a každá skupina mala svoju tému na riešenie problému. Po aktivite sme si dali krátku prednášku. Nakoniec sme dostali všetci certifikát.

Nedeľa 13. októbra

Niektorí nepočujúci odišli domov ráno, niektorí poobede a my Slováci sme odišli domov večer ako predposlední, všetci sme sa rozlúčili a pevne verím, že sa znovu uvidíme na ďalší rok v Bulharsku v EUDY kempe pre mládež alebo až v roku 2015 v Istanbule, v Turecku, kde sa bude konať kemp a kongres Svetová federácia nepočujúcich.

 

Vypracoval: Bc. Juraj Holéczy

Schválil: výbor SAKMN

Post Tags
About Author: admin