Príležitosť pre nepočujúcich mládež – 2. letná škola v Nórsku 17.8. – 6.9.2015

Čakáme na projektovú žiadosť organizovať  2. letnú školu v Nórsku!
Vzhľadom na to, že máme málo času, tak sme otvorili predbežnú registráciu!

Kritéria pre nepočujúcich:

– 18 až 30 rokov (s výnimkou prípadu kedy pracovník s mládežou alebo člen správnej rady môže mať viac ako 30 rokov)
– ovládanie posunkového jazyka
– ovládanie medzinárodného systému a anglického jazyka
– základné znalosti z oblasti natáčania a editácie
– súvislosť so SAKMN /pracovník s mládežou, člen predstavenstva alebo dobrovoľník, alebo je ochotný úzko spolupracovať so SAKMN/

Ak spĺňate všetky podmienky, tak nám pošlite formulár žiadosti (applicationform.doc) a motivačný list v anglickom jazyku, max. 300 slov alebo video /max. 3 min./ v medzinárodnom systéme na adresu sakmn@sakmn.sk do 21. júna 2015. Poplatok je iba 50,- € na celý pobyt (letenky a ubytovanie !!).

Po 3-týždňovej štúdii budete pracovať v médiach ako dobrovoľník v SAKMN. Berieme iba vážnych záujemcov.

Viac info je vo videu od EUDY.

_________

We are waiting for a project application to organise the 2nd summer school in Norway! Because of the little time there is left, we are opening the pre-registration! Send your youth organisation the application form and a motivation letter or movie before 21 June. € 50 all included (flight and accommodation!!)
Only Deaf youth from Austria, Belgium (Flanders), Bosnia and Herzegovina, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Latvia, the Netherlands, Norway, Serbia, Slovakia, Spain, Switzerland, Sweden and the United Kingdom can apply!

Download the application form here: www.eudy.info/board/uploads/summerschool/applicationform.doc and send it to your Deaf youth organisation!
See for the program here: www.eudy.info/board/uploads/summerschool/program.pdf

Post Tags
About Author: admin