3. ŠTUDIJNÉ ZASADNUTIE EUDY 2015 – INFO

3. Štúdijné zasadnutie EUDY sa blíži!

25.10 – 01.11.2015 v Európskom centre mládeže v Budapešti, Maďarsko.

TÉMA:

Nepočujúci nezamestnaní v Európe: Boj s diskrimináciou a nedostatočné vzdelanie v nepočujúcich nezamestnanosti mladých ľudí.

PODMIENKY:

– Nepočujúci
– 18 – 30 rokov (môže byť staršie či mladšie)
– ovládanie International System (medzinárodného systému)
– členstvo SAKMN (bezplatné členstvo)

(splníte aspoň jeden z nich)
– Pracujete s nezamestnanou nepočujúcou mládežou?
alebo
– Zápasite s prekážkamni, diskrimináciou pri hľadaní si zamestnania?
alebo
– Boli ste úspešní v hľadaní si zamestnania a jeho udržaní ako zamestnanec alebo SZČO?

Prihláste sa do 14.augusta – SAKMN
Prihláste sa do 17.augusta – EUDY

Stiahnite si formulár na http://www.eudy.info/board/uploads/applicationStS2015.doc

MOTIVAČNÝ LIST:

300 slov v anglickom jazyku
alebo
3 minút video v medzinárodnom systéme

POŠLITE NÁM:

– motivačný list alebo video
– prihlášku

na mailu:
14. augusta – sakmn@sakmn.sk
alebo
17. augusta – event@eudy.info

Cestovanie, ubytovanie a strava všetko je v cene 50 €

SAKMN:

EUDY:

Post Tags
About Author: admin