3. ŠTUDIJNÉ ZASADNUTIE EUDY 2015 V MAĎARSKU

Študijné zasadnutie EUDY 2015  v Maďarsku, tretie stretnutie so zameraním na nezamestnanosť  nepočujúcej mládeže v Európe

Hlavným cieľom tohto študijného zasadnutia je bojovať proti nezamestnanosti mladých nepočujúcich ľudí v Európe, zvyšovanie podvedomia, rozvoj zručnosti a presadenie  lepšieho prechodu zo školy do práce.

Od 25. októbra do 31. októbra 2015 sa konalo študijné zasadnutie EUDY (European Union of the Deaf Youth) v Budapešti, v Maďarsku. Šlo o tretie stretnutie zamerané na nezamestnanosť pre nepočujúcu mládež od 18 do 30 rokov v Európe.

V nedeľu 25. októbra prišlo 29 nepočujúcich z 19 rôznych štátov + 5 členov EUDY, 3 tlmočníci z organizácie EFSLI (European Forum of Sign Language Interpreters), ktorí nám prekladali do medzinárodného posunkového jazyka, 2 tlmočníci pre nepočujúci a nevidiaci a jeden počujúci Bálint Molnár z CoE (Council of Europe), ktorý zodpovedal za celý projekt. Za Slovenskú republiku sa zúčastnil Bc. Juraj Holéczy.

Pondelok 26. októbra

Prišiel nepočujúci politik p. Gergely Tapolczai z Maďarska a oficiálne otvoril študijné zasadnutie. Prednášal nám o histórií Maďarska a SIZONS (Maďarský zväz sluchovo postihnutých). Rôzne malé aktivity – prelomenie ľadu (zoznámenie), tímová aktivita – brainstorming tri témy (nezamestnanosť, prechod zo školy do práce, diskriminácia). Večer sme mali program, na ktorom sa predstavovali jednotlivé štáty pri svojich stánkoch a navzájom sme tak spoznávali jednotlivé kultúry.

Utorok 27. októbra

Pred hlavnou prednáškou sme mali aktivitu – osobná skúsenosť „Prečo práca/zamestnanie?“

Hlavným programom je  prednáška „Ľudské práva v zamestnaní“ a „Ako sa používať naše práva“, lektor Pascal Marceau zo Francúzska. Prednášal nám základné práva v zamestnaní a rôzne práva, ktoré sa týka diskriminácií, dôstojnosti, ľudskosti a pod.

Streda 28. októbra

Hlavným bodom programu je tímová aktivita, ktorý vymyslel pán Augusto Baul z Brazílie, ktorý vymyslel nový typ „Theatre of the Oppressed“ Divadlo Utláčaných.

Večer sme mali voľný program a mali sme zaujímavú prednášku o nepočujúcich-nevidiacich, ktorú  prednášala Stéphanie Floux zo Francúzska. Prednášala svoj životný príbeh a mali sme hru, čo sa týka v každodennom živote nepočujúci-nevidiaci. To bolo silný zážitok.

Štvrtok 29. októbra

Ráno sme mali aktivitu, ktorý sa volá SWOT analýza, čo sa týka v zamestnaní.

Navštívili sme maďarský parlament, v ktorom pracuje  nepočujúci politik Gergely Tapolczai, ktorý má na starosť oblasť zdravotne postihnutých. Ukázali nám priestory budovy, prednášali nám o Nepočujúcej mládeži v nezamestnaností v Maďarsku, sedeli sme na zasadnutí pri okrúhlom stole a viedli sme rozhovor s p. Tapolczaiom v oblasti zamestnania.

Po návšteve parlamentu sme mali voľný čas, vybrali sme na termálne kúpalisko – Széchenyi Thermal Bath a spoločnú večeru v duchu maďarskej kultúry.

Piatok 30. októbra

Téma „Ekonomika nepočujúcich“ nám prednášala Netta Keski-Levijoki z Fínska. Ukázala nám  rozdiel v ekonomike medzi nepočujúcimi a počujúcimi, aj podnikanie pre nepočujúcich.

Poobede sme mali hru, čo je podobne ako v reálnom živote. Každá skupina bola zložená z 5 ľudí a každá z nich majú svoje úlohy.

Sobota 31. októbra

Posledný deň študijného zasadnutia sme všetci dostali úlohy od EUDY, čo by sme mali zmeniť do budúcnosti. Prvých päť dní sme sa vlastne učili a posledný deň bola aktivita, čo sme sa naučili za päť dní. Rozdelili nás do 5 skupín a každá skupina mala svoju tému na riešenie problému. Po aktivite sme si dali krátku prednášku. Nakoniec sme dostali všetci certifikát. Večerným programom bola Halloween párty. Ďalší deň sme všetci odchádzali domov.

 

Bc. Juraj Holéczy

Post Tags
About Author: admin