EUDY Youth Workers’ seminar 2015 v Bruseli

Youth Workers’ seminar 2015 v Bruseli, prvý seminár so zameraním na pracovníkov s nepočujúcou mládežou v Európe.

Hlavným cieľom tohto seminára je pochopenie práce s mládežou. (Pochopenie práce s nepočujúcou mládežou, ako rozšíriť svoje obzory (internacionalizmus), pochopenie vzdelávania v oblasti ľudských práv, pochopenie Erasmus+, vedieť o NYC)

Od 18. novembra do 22. novembra sa konal Youth Workers’ seminar v Belgicku v Bruseli.

Streda 18. novembra

V stredu prišlo 12 nepočujúcich z 12 rôznych štátov + 5 členov EUDY. Tento seminár zodpovedal EUDY s projektom Erasmus+. Zo Slovenska sa zúčastnil Marek Kanaš, ako predseda SAKMN.

Štvrtok 19. novembra

Na úvode sme mali aktivitu – boli sme rozdelení do skupín po dvoch, navzájom sa spoznávali, kto sme a odkiaľ pochádzame, aké máme skúsenosti s nepočujúcou mládežou a prečo sme prišli na tento seminár. Bola plánovaná účasť Dr. Ádám Kósa, no nakoniec nemohol prísť. Pracovník EUDY Dennis nám prezentoval prácu v svojej organizácii a vysvetľoval aj skratky, napr. EUDY (Európska únia nepočujúcej mládeže), EÚ, YNAD (Národná asociácia nepočujúcej mládeže), MEP (Poslanec Európskeho parlamentu), UNCRPD (OSN dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím), dohovor, NYC (Národná rada mládeže), ERASMUS + atď.

Ďalšia prednáška bola na tému „Nepočujúca mládež v Európe, súčasná situácia“. Pracovník seminára mládeže – Belén Navas, hovoril o štatistke pracovníkov pre nepočujúcu mládež v EU. Organizácie pre nepočujúcu mládež majú svojich pracovníkov ako zamestnancov iba v 6 štátoch v celej EÚ. EUDY má spätnú väzbu o fungovaní každej organizácie v EÚ. Posledná prednáška tohto dňa bola o neziskových organizáciách + neformálne vzdelávanie, čo to presne znamená, história aj príklady…Prednášajúcim bol Timothy Rowies, prezident EUDY. Mali sme pár aktivít o neformálnom vzdelávaní a diskutovali sme o svojej krajine, prečo je tak dôležite neformálne vzdelávanie.

Piatok 20. novembra

Pokračovali sme hlbšie o neformálnom vzdelávaní a mali sme tréning podľa knihy Compass a výbor EUDY nám poopravil naše chyby v tréningu. Konali sa rôzne aktivity neformálneho vzdelávania, aby sme pochopili, aký rozdiel je medzi neformálnym a formálnym a aj informálnym vzdelávaním. Po týchto aktivitách sme išli na stretnutie do sídla EYF (European Youth Foundation), kde sa konala prednáška o získaní finančných prostriedkov z fondov, granty, Erasmus+. Po nej sme navštívili parlament EÚ.

Sobota 21. novembra

Diskutovali sme o tom, čo bolo na prednáške EYF, o parlamente, o prednáške Erasmus+ a ľudských právach a po obede sme vytvorili samostatné neformálne aktivity.

Nedeľa 22. novembra

Prednáška o stáži v EUDY. Ďakujem EUDY za to, že som mal možnosť získať veľa dôležitých informácií. Spoznal som nových ľudí z rôznych krajín a zažil som množstvo zážitkov.

 

Marek Kanaš
predseda SAKMN

 

Post Tags
About Author: admin