Správa o The European Youth Event 2016, Štrasburg 20. – 21. máj 2016

Na 2. ročník európskeho podujatia pre mládež EYE 2016, ktoré organizuje Európsky
parlament pre mladých ľudí od 16 do 30 rokov prišlo 7,500 ľudí z celej Európy. Podujatie sa
uskutočňuje každé dva roky. Tohtoročným heslom bolo: „Spoločne môžeme dosiahnuť
Program EYE má viac ako 150 aktivít (prednášky, aktivity, diskusie, prezentácie a hry), ktoré
sa netýkajú len politiky, ale aj kultúry, vedy a spoločnosti.

Hlavné témy podujatia:
Vojna a mier: Perspektívy pre pokojnú planétu
Apatia alebo participácia: Agenda pre aktívnu demokraciu
Vylúčenie alebo prístup: Ako zakročiť proti nezamestnanosti mladých
Stagnácia alebo inovácia: Svet práce v budúcnosti
Zlyhanie alebo úspech: Nové cesty pre udržateľnú Európu
Európska únia nepočujúcej mládeže (EUDY) umožnila 18 mladým nepočujúcim zúčastniť sa
podujatia. Zároveň zabezpečila tlmočníkov medzinárodného posunkového jazyka od EFSLI.

fotky 1

Na podujatí som sa zúčastnil práci pri počítači na tému „Výdavky: Bez peňazí, bez práce
a prednášky „Zem zhora: Mojich neuveriteľných 200 dní vo vesmíre. Okrem toho som
absolvoval prehliadku Európskeho parlamentu a jeho okolia.

Video: 

 

Autor: Bc. Juraj Holéczy

Post Tags
About Author: admin