EURÓPSKY DETSKÝ TÁBOR PRE NEPOČUJÚCICH 2017 NA SLOVENSKU

Zdravím nepočujúcich,

SAKMN sa chce prihovoriť všetkým nepočujúcim. Už dlhšiu dobu pracujeme na dosiahnutí stanovených cieľov, avšak ešte nie celkom sa nám to podarilo. Prvým úspechom je, že sme sa stali hlavným usporiadateľom Európskeho detského tábora v roku 2017, ktorý bude u nás na Slovensku. Začiatkom roka 2016 Európska únia nepočujúcej mládeže ( skratka EUDY) vyhlásila, ktorý štát chce usporiadať Európsky detský tábor (od 9 do 12 rokov) v roku 2017. Za Slovensko kandidovalo združenie SAKMN. Pred 3 dňami nám EUDY mailom oznámilo a blahoželalo ako usporiadateľovi Európskeho detského tábora v roku 2017.

Predbežný termín konania tohto tábora by mal byť v júli 2017.

Detský tábor sa pravidelne koná raz za 2 roky. Prichádzajú tam deti z celej Európy, z 27 štátov, ktorí sú členmi EUDY.

Program detského tábora tvoria rôzne aktivity (prednášky o budovaní osobnosti nepočujúcich, o kultúre nepočujúcich), športové podujatia a rôzne vzdelávacie aktivity. Deti z rôznych štátov sa navzájom poznávajú, naučia sa medzinárodný posunkový jazyk, získajú prehľad o Európe, spoznávajú multikulturizmus. Detský tábor to je obdobie plné zážitkov.

Sme hrdí na to, že budeme mať možnosť, prvýkrát v histórii samostatného Slovenska, organizovať Európsky detský tábor pre nepočujúcich.

Ďakujeme

Post Tags
About Author: admin