NEFORMÁLNE VZDELAVANIE (Do Sports, Not Posts!) V RUMUNSKO 16. -24.8. 2016

ÚZAVIERKA PRIHLÁŠKY DO 5.8.2016 /PIATOK/

SAKMN spolupracuje s inou združenou Ad hoc, ktoré sa zaoberá neformálnym vzdelávaním a práci s mládežou od Erasmus+ v Rumunsku, mesto Constanca.

Termín: 16. – 24. augusta 2016 a je určená pre účastníkov vo veku 21 – 30 rokov.

Za Slovensko aktuálne hľadáme 7 účastníkov, pričom skladba skupiny je: 5 účastníkov (minimálne 2 by mali byť so sluchovým postihnutím), 1 vedúci skupiny a 1 tlmočník do posunkovej jazyky.

Z projektu je hradených 100% nákladov na ubytovanie a stravu a cestovné do výšky 170€ na osobu.

Spolupracujeme s ostatnými partnermi z iných krajín: Slovensko, Rumunsko, Chorvátsko, Španielsko a Francúzsko.

Prihláška: napíšte svoje meno, priezvisko a miesto bydliska a s vetou „Chcem ísť do Rumunska“. pošlete nám emailu: sakmn@sakmn.sk

Výhoda od projektu sú dostanete nové zážitky, vzdelávanie, ovládať anglický jazyk , medzinárodný posunkový jazyk a nové kontakty s ľuďmi z iných krajín.

Post Tags
About Author: admin