ELEKTRONICKÉ ČLENSTVO SAKMN

Doteraz sme fungovali iba z členských príspevkov a nejakých jednorazových podpôr. Dnes máme možnosť využiť projekt, avšak aby sme sa mohli zaregistrovať, je potrebné mať minimálne 300 členov. Je to dlhodobý projekt, vďaka ktorému by sme mohli realizovať detské tábory, výlety, workshopy, vzdelávanie, ale aj iné aktivity nepočujúcej mládeže v spojitosti s počujúcou mládežou.

Členstvo: http://goo.gl/forms/IvwLR0CQ0eCxFiUw2

Systém je nastavený tak, že keď vyplníte elektronický formulár, ten sa automaticky vygeneruje na PDF do nášho systému a my si ho vytlačíme. Potom Vás budeme kontaktovať, dohodneme si stretnutie na určenom mieste – vrámci nejakej akcie, v klube, osobné stretnutie a pod. a Vy už iba podpíšete Vami predom vyplnenú prihlášku – členstvo. V prípade, ak máte tlačiareň, tak si môžte prihlášku vyplniť sami, vytlačiť, potom podpísať a zaslať poštou na adresu sídla SAKMN.

Post Tags
About Author: admin