4. ŠTUDIJNÉ ZASADNUTIE EUDY 2016 V MAĎARSKU

 

Od 16. októbra do 23. októbra 2016 sa konalo študijné zasadnutie EUDY (European Union of the Deaf Youth) v Budapešti, Maďarsku. Šlo o štvrté neformálne stretnutie zamerané na tému Vylúčení z vylúčených: porozumenie a poznanie menšín v nepočujúcich komunite.

Hlavným cieľom tohto študijného zasadnutia je zredukovať marginalizáciu minoritných skupín v komunite nepočujúcich pomocou zvyšovania vedomia a poznania intersekcionálnej diskriminácie a rozširovanie nástrojov na posilnenie komunity nepočujúcich ako celku.

Stretnutia sa zúčastnilo 26 nepočujúcich z 20 rôznych štátov + 5 členov EUDY, 3 tlmočníci z organizácie EFSLI (European Forum of Sign Language Interpreters), ktorí nám prekladali do medzinárodného posunkového jazyka, 5 tlmočníkov pre nepočujúcich a nevidiacich a jedna počujúca, Natália Chardymová z CoE (Council of Europe), ktorá zodpovedala za celý projekt. Za Slovenskú republiku sa zúčastnili Bc. Juraj Holéczy a Marek Kanaš.

Na začiatku sme sa zoznámili s ostatnými účastníkmi a neformálnym vzdelávaním v priebehu týždňa. Dozvedeli sme sa nové informácie o rôznych témach – rozdielnosť, rozdielnosť v komunite nepočujúcich, menšina a väčšina, menšina v komunite nepočujúcich, nepočujúci a nevidiaci, identita, diskriminácia, diskriminácia v komunite nepočujúcich. Absolvovali sme kultúrnu noc, kde každá krajina pomocou občerstvenia prezentovala vlastnú kultúru. Zároveň sme si prehĺbili poznatky o základoch ľudských práv, LGBTIQ v komunite nepočujúcich, stereotypoch a predsudkoch, inklúzii a exklúzii.

Ako hodnotenie každý z účastníkov získal certifikát.

Po hodnotení sa konal večerný program Nočná hviezda, kde si každý z nás vylosoval slávnu osobnosť, ktorú počas večera napodobňoval. Bol to večer plný zábavy.

Bc. Juraj Holéczy a Marek Kanaš

Post Tags
About Author: admin