POZVÁNKA NA MIMORIADNY KONGRES SAKMN 10.12.2016

Všetkým členom SAKMN,

Pozývame Vás na mimoriadny Kongres Slovenskej asociácie klubov mladých nepočujúcich.

Kedy: 10.12.2016 /sobota/ o 11:00
Miesto: klub Trnavský spolok nepočujúcich

Program:

  1. Otvorenie
  2. Správa činnosť SAKMN
  3. Plán činnosti na rok 2017
  4. Schvaľovanie zmien Stanov SAKMN
  5. Voľba do výboru
  6. Diskusia a rôzne
  7. Záver

Tešíme sa na Vás.

S pozdravom,
Marek Kanaš
Predseda Slovenskej asociácie klubov mladých nepočujúcich

Post Tags
About Author: admin