Akcia Erasmus+ pre mládeži: Listen to the Silence II v Malte

Video: 

Info: kliknite PDF – projekt- Listen to the Silence II<

Termín realizačnej fázy projektu: 26.09.-3.10.2017

Prihlašku do 22. augusta

Kontakt:
Mgr. Slavomíra Piričová
m.t.: 0918 186 763
e-mail: piricova.slavomira@gmail.com

Post Tags
About Author: admin