SAKMN – Newsletter február 2017

–    V dňoch 17.2. – 19.2.2017 sme mali prvé stretnutie organizačných výborov zo Slovenska a z EUDY pre Európsky detský tábor pre nepočujúcich na Slovensku vo veku 9 – 12 rokov. Hlavným dôvodom tohto stretnutia bolo oboznámenie sa s kompletnými informáciami o Európskom detskom tábore, predanie týchto informácií do iných krajín, aby sa mohlo začať s prihlasovaním sa na tábor. Viac si nájdite cez http://camp.sakmn.sk ( v angličtine )

–    17.2. – 23.2.2017 sa prostredníctvom SAKMN zúčastnilo 6 detí vo veku 14-18 rokov, vedúci a tlmočník 2. neformálneho vzdelávania „Do Sports, Not Posts!“ v meste Harghita-Madaras v Rumunsku.

Viac informácií si nájdete cez https://sakmn.sk/2017/03/2-neformalne-vzdelavanie-do-sports-not-posts-v-rumunsku-17-23-2-2017-2/

–    Dňa 28.2.2017 výbor SAKMN mal schôdzu, kde sa preberali témy – EUDY detský tábor, výsledok z pobytu v Rumunsku, príprava na stretnutie Erasmus+ v Grazi /Rakúsko/, príprava novej webovej stránky SAKMN a atď.

Post Tags
About Author: admin