Valné zhromaždenie SAKMN 2018

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie klubov mladých nepočujúcich (SAKMN) dňa 10.2.2018 – Solivarská 1423/2, 080 05 Prešov, kde sídli SAKMN.

Mám záujem o kandidáta na funkciu člena Predsedníctva na formulároch: https://goo.gl/forms/I1FTJPMvYwihigZZ2

Potvrďte, prosím, o účasti na valnom zhromaždení SAKMN 2018 na formulároch: https://goo.gl/forms/Ugw5ZszDBquArxkl1

Program:

14:00 – 14:30 – Krátka prezentácia o SAKMN + EUDY (Európska únia pre nepočujúcich mladých) + RmS (Rada mládeže Slovenska)
14:30 – 18:00 – Valné zhromaždenie SAKMN 2018

Valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie a schválenie program
  2. Členstvo v registri – platený člen = platné hlasovanie
  3. Program a hospodárenie na rok 2017
  4. Vypracovanie/návrh a schválenie zmien a doplnení Stanovy SAKMN
  5. Voľba predsedníctvo SAKMN
  6. Program na rok 2018
  7. Diskusia a iné
  8. Záver

Program je možné zmeniť podľa situácie.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese sakmn@sakmn.sk alebo facebook SAKMN pre správu a my Vám odpovieme čo najskôr. Ďakujeme za Vašu účasť!

Post Tags
About Author: admin