Prednáška SIDE v POSN

V dňa 18.1.2018 v klube POSN výskumný pracovník SIDE Marek Kanaš informoval o našej práci SIDE o štatistikách o prieskume mládeže a Národnej správe.

On 18.1.2018 in the POSN club researcher SIDE Marek Kanas have informed about our SIDE work about statistics on survey of youth and National Report.

SIDE projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+. Je to 24-mesačný projekt, ktorý bude trvať od marca 2017 do februára 2019. Projekt číslo: 2016-3-AT02-KA205-001739

This project is 24 months ERASMUS+ YOUTH project which started in March 2017 and will end in February 2019. Project n. 2016-3-AT02-KA205-001739

http://www.side-project.eu/

Post Tags
About Author: admin