Info: Valné zhromaždenie 2018 SAKMN

Stručné informácie o VZ – 10.2.2018

Zoznam predsedníctva SAKMN 2018 – 2020:
Predseda Marek Kanaš
Generálny sekretár Juraj Holéczy
Člen predsedníctva Pavel Škrabák
Členka predsedníctva Monika Sabová
Členka predsedníctva Lenka Berezická
Komisár Roman Polášek

Plán program 2018:

  • EUDY juniorský tábor na Slovensku,
  • SIDE project – pokračovanie,
  • EUDY tábor pre mládeže v Rumunsku
  • Erasmus+ Listen to the Silence v Nemecku
  • Ak budeme mať výsledky projektu od Erasmus+ a grantov, zverejníme ďalšie aktivity

Tí, ktorí majú členovia SAKMN, majú právo požiadať o zapísnicu VZ a iných materiáloch týkajúcich sa VZ. A pošleme vám mailom.

Post Tags
About Author: admin