EUDY Letná škola 2019 v Ål, Nórsko

EUDY Letná škola 2019 v Ål, Nórsko – 1. týždeň
EUDY Letná škola 2019 v Ål, Nórsko – 2. týždeň
EUDY Letná škola 2019 v Ål, Nórsko – 3. týždeň

Where will Dr. Buddy Eudystein go to? Have a look! ?

Uverejnil používateľ EUDY – European Union of the Deaf Youth Nedeľa 4. augusta 2019
Kam pôjde Dr. Buddy Eudystein? Pozrieť sa! ?

Day One in Ål, Norway for Summer School!Bufdir #erasmus #erasmusplus #erasmuslife

Uverejnil používateľ EUDY – European Union of the Deaf Youth Streda 7. augusta 2019
Prvý deň v Ål, Nórsko pre letnú školu!
Day Two of the Summer School

Day Two of the Summer SchoolBufdir #erasmus #erasmusplus #erasmuslife

Uverejnil používateľ EUDY – European Union of the Deaf Youth Piatok 9. augusta 2019
Druhý deň letnej školy
Day 3

Day Three of the Summer SchoolBufdir #erasmus #erasmusplus #erasmuslife

Uverejnil používateľ EUDY – European Union of the Deaf Youth Piatok 9. augusta 2019
Tretí deň letnej školy
Day Five of the Summer School

Day 5 of the Summer School with Mia Modig and her Grassroots Activism presentation with her #metoo and 'Deaf Refugees Welcome' movement in Sweden. #EUDYSS2019 #erasmuslife #erasmusplus #erasmus

Uverejnil používateľ EUDY – European Union of the Deaf Youth Utorok 13. augusta 2019
deň letnej školy s Mia Modig a jej prezentáciou Grassroots Activism so svojím hnutím #metoo a hnutím „Nepočujúcich utečencov vítaným“ vo Švédsku.
Gavin Lilley / Summer School

Gavin Lilley with his presentation on "The Bystander Effect" and his experience on campaigning. #EUDYSS2019 #ErasmusLife #Erasmus #ErasmusPLus

Uverejnil používateľ EUDY – European Union of the Deaf Youth Piatok 16. augusta 2019
Gavin Lilley so svojou prezentáciou na tému „The Bystander Effect“ a jeho skúsenosťami s kampaňami.
Joseph Murray / Summer School

WFD President Joseph Murray and his presentation on World Federation of the Deaf. #EUDYSS2019 #Erasmus #ErasmusPlus #ErasmusLife

Uverejnil používateľ EUDY – European Union of the Deaf Youth Piatok 16. augusta 2019
Prezident WFD Joseph Murray a jeho prezentácia o Svetovej federácii nepočujúcich.
Summer School

Lipdub video from the EUDY's Summer School in Ål, Norway from 5th – 24th August 2019 with 40 participants from 15 different countries. Share away! #EUDYSS2019 #Erasmus #ErasmusPlus #ErasmusLife

Uverejnil používateľ EUDY – European Union of the Deaf Youth Piatok 30. augusta 2019
Video Lipdub z EUDY letnej školy v Ål v Nórsku od 5. do 24. augusta 2019 so 40 účastníkmi z 15 rôznych krajín. Zdieľajte ďalej!
Post Tags
About Author: admin