Mladí Nepočujúci verzus slovenský posunkový jazyk – projekt

S potešením oznamujeme, že projekt bol úspešne schválený Ministerstvom kultúry SR a budeme o ňom hovoriť viac vo videách v slovenskom posunkovom jazyku – čoho sa projekt týka a kedy a akým spôsobom vás budeme kontaktovať.

Post Tags
About Author: admin