Mladí Nepočujúci verzus slovenský posunkový jazyk – výsledky projekt

S potešením oznamujeme, že projekt, ktorý je financovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, bol ukončený a budeme o ňom hovoriť viac vo videách v slovenskom posunkovom jazyku – výsledky projektov a vzdelávacie materiály

Súhrnné výsledky rozhovoru a dotazníky
Vzdelávacie materiály o slovenského posunkového jazyka
Vzdelávacie materiály o kultúre nepočujúcich

Post Tags
About Author: admin