2. NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE (Do Sports, Not Posts!) V RUMUNSKU 17. – 23.2.2017

Od 17. do 23. februára 2017 sa konalo stretnutie, sprostredkované SAKMN, cez projekt ERASMUS+ organizácie Ad Hoc v Harghita-Madaras, v Rumunsku. Išlo o druhé neformálne vzdelávanie zamerané na tému „Do Sport not Posts!“ pre mládež vo veku 14 – 18 rokov.

Zúčastnilo sa tam 35 ľudí – nepočujúci a počujúci zo 4 krajín (Slovensko, Rumunsko, Španielsko a Chorvátsko). Zo Slovenska sa zúčastnilo 6 deti + 1 vedúci a 1 tlmočník.
Hlavným cieľom bolo dosiahnuť vzdelávanie Youthpass certifikát – sebareflexia a spoznávanie sa s ľuďmi z rôznych krajín, ako nepočujúcimi tak aj počujúcimi. Každý deň sme mali prednášku o športe rôznych krajín, aj rôzne vnútorné a vonkajšie aktivity.
V priebehu týždňa sme mali večerný kultúrny program – každá krajina ukazovala svoju kultúru – jedlo, pitie, zvyky a tradície.

Post Tags
About Author: admin