PODPORTE SAKMN – POMÔŽTE ROZŠÍRIŤ ČLENSKÚ ZÁKLADŇU 

Pomôžte rozšíriť členskú základňu SAKMN. V minulosti sme fungovali iba z členských príspevkov a nejakej jednorázovej podpory. Dnes máme možnosť využiť projekt financovaný Ministerstvom školstva SR, avšak aby sme sa mohli zaregistrovať je potrebné mať minimálne 300 členov. Je to dlhodobý projekt, vďaka ktorému by sme mohli realizovať detské tábory, výlety, workshopy, zamestnanosť, vzdelávanie a iné […]

3. ŠTUDIJNÉ ZASADNUTIE EUDY 2015 – INFO 

3. Štúdijné zasadnutie EUDY sa blíži! 25.10 – 01.11.2015 v Európskom centre mládeže v Budapešti, Maďarsko. TÉMA: Nepočujúci nezamestnaní v Európe: Boj s diskrimináciou a nedostatočné vzdelanie v nepočujúcich nezamestnanosti mladých ľudí. PODMIENKY: – Nepočujúci – 18 – 30 rokov (môže byť staršie či mladšie) – ovládanie International System (medzinárodného systému) – členstvo SAKMN (bezplatné […]