Správa o The European Youth Event 2016, Štrasburg 20. – 21. máj 2016 

Na 2. ročník európskeho podujatia pre mládež EYE 2016, ktoré organizuje Európsky parlament pre mladých ľudí od 16 do 30 rokov prišlo 7,500 ľudí z celej Európy. Podujatie sa uskutočňuje každé dva roky. Tohtoročným heslom bolo: „Spoločne môžeme dosiahnuť Program EYE má viac ako 150 aktivít (prednášky, aktivity, diskusie, prezentácie a hry), ktoré sa netýkajú len politiky, […]

EUDY VÝBORY NA SLOVENSKU 

V dňa 29.4. – 30.4.2016 EUDY výbory cestovali do Bratislavy na Slovensku, kde sa tam konalo jej schôdzku a stretnutie s výbormi SAKMN. V piatok sme mali spoločnú večeru v SLOVAK PUB. V sobotu o 16:00 v hoteli Falkenstein sa konala prednášku, téma „EUDY a jeho činnosti, ako ďalej spolupracovať medzi EUDY a SAKMN“. Tam […]