ELEKTRONICKÉ ČLENSTVO SAKMN 

Doteraz sme fungovali iba z členských príspevkov a nejakých jednorazových podpôr. Dnes máme možnosť využiť projekt, avšak aby sme sa mohli zaregistrovať, je potrebné mať minimálne 300 členov. Je to dlhodobý projekt, vďaka ktorému by sme mohli realizovať detské tábory, výlety, workshopy, vzdelávanie, ale aj iné aktivity nepočujúcej mládeže v spojitosti s počujúcou mládežou. Členstvo: […]

EURÓPSKY DETSKÝ TÁBOR PRE NEPOČUJÚCICH 2017 NA SLOVENSKU 

Zdravím nepočujúcich, SAKMN sa chce prihovoriť všetkým nepočujúcim. Už dlhšiu dobu pracujeme na dosiahnutí stanovených cieľov, avšak ešte nie celkom sa nám to podarilo. Prvým úspechom je, že sme sa stali hlavným usporiadateľom Európskeho detského tábora v roku 2017, ktorý bude u nás na Slovensku. Začiatkom roka 2016 Európska únia nepočujúcej mládeže ( skratka EUDY) vyhlásila, ktorý […]