EUDY Youth Workers’ seminar 2015 v Bruseli 

Youth Workers’ seminar 2015 v Bruseli, prvý seminár so zameraním na pracovníkov s nepočujúcou mládežou v Európe. Hlavným cieľom tohto seminára je pochopenie práce s mládežou. (Pochopenie práce s nepočujúcou mládežou, ako rozšíriť svoje obzory (internacionalizmus), pochopenie vzdelávania v oblasti ľudských práv, pochopenie Erasmus+, vedieť o NYC) Od 18. novembra do 22. novembra sa konal Youth Workers’ seminar v Belgicku v Bruseli. […]