EUDY mládež tábor 2018 v Rumunsku! 

Prihláška do 13. apríla 2018! Registration Registration – preklad po SK Viac informácie po anglický aj medzinárodne posunky: https://eyc2018.wixsite.com/romania

EUDY Juniorský tábor 2018 na Slovensku! 

Registračný formulár pre deti do 13 apríla 2018: EUDY Junior Camp 2018 – registračný formulár pre deti SR Registračný formulár pre vedúci do 13 apríla 2018: EUDY Junior Camp 2018 – registračný formulár pre vedúci SR Viac info (preložený od Google Translate): EUDY Junior Camp 2018 – 2nd announcement – SK webstránka po anglicky a medzinárodné posunky: jrcamp.sakmn.sk

Info: Valné zhromaždenie 2018 SAKMN 

Stručné informácie o VZ – 10.2.2018 Zoznam predsedníctva SAKMN 2018 – 2020: Predseda Marek Kanaš Generálny sekretár Juraj Holéczy Člen predsedníctva Pavel Škrabák Členka predsedníctva Monika Sabová Členka predsedníctva Lenka Berezická Komisár Roman Polášek Plán program 2018: EUDY juniorský tábor na Slovensku, SIDE project – pokračovanie, EUDY tábor pre mládeže v Rumunsku Erasmus+ Listen to the […]