SAKMN – Newsletter február 2017 

–    V dňoch 17.2. – 19.2.2017 sme mali prvé stretnutie organizačných výborov zo Slovenska a z EUDY pre Európsky detský tábor pre nepočujúcich na Slovensku vo veku 9 – 12 rokov. Hlavným dôvodom tohto stretnutia bolo oboznámenie sa s kompletnými informáciami o Európskom detskom tábore, predanie týchto informácií do iných krajín, aby sa mohlo začať […]

2. NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE (Do Sports, Not Posts!) V RUMUNSKU 17. – 23.2.2017 

Od 17. do 23. februára 2017 sa konalo stretnutie, sprostredkované SAKMN, cez projekt ERASMUS+ organizácie Ad Hoc v Harghita-Madaras, v Rumunsku. Išlo o druhé neformálne vzdelávanie zamerané na tému „Do Sport not Posts!“ pre mládež vo veku 14 – 18 rokov. Zúčastnilo sa tam 35 ľudí – nepočujúci a počujúci zo 4 krajín (Slovensko, Rumunsko, […]

SIDE – Supporting Innovative Models For Deaf Youth Empowerment 

Video: https://www.facebook.com/sakmn2002/videos/1555129301167338/ Anglická verzia: The aim of the project is to develop a blended learning model based on visual languages/arts and aimed at the acquisition of key and professional competences by deaf young people, so to support their transition from education to work. Deaf youth, like other persons with disabilities, struggle in today’s labour market and […]