ELEKTRONICKÉ ČLENSTVO SAKMN 

Doteraz sme fungovali iba z členských príspevkov a nejakých jednorazových podpôr. Dnes máme možnosť využiť projekt, avšak aby sme sa mohli zaregistrovať, je potrebné mať minimálne 300 členov. Je to dlhodobý projekt, vďaka ktorému by sme mohli realizovať detské tábory, výlety, workshopy, vzdelávanie, ale aj iné aktivity nepočujúcej mládeže v spojitosti s počujúcou mládežou. Členstvo: […]