Akcia Erasmus+ pre mládeži: Listen to the Silence II v Malte 

Video:  Info: kliknite PDF – projekt- Listen to the Silence II< Termín realizačnej fázy projektu: 26.09.-3.10.2017 Prihlašku do 22. augusta Kontakt: Mgr. Slavomíra Piričová m.t.: 0918 186 763 e-mail: piricova.slavomira@gmail.com