Správa o The European Youth Event 2016, Štrasburg 20. – 21. máj 2016 

Na 2. ročník európskeho podujatia pre mládež EYE 2016, ktoré organizuje Európsky parlament pre mladých ľudí od 16 do 30 rokov prišlo 7,500 ľudí z celej Európy. Podujatie sa uskutočňuje každé dva roky. Tohtoročným heslom bolo: „Spoločne môžeme dosiahnuť Program EYE má viac ako 150 aktivít (prednášky, aktivity, diskusie, prezentácie a hry), ktoré sa netýkajú len politiky, […]