POZVÁNKA NA MIMORIADNY KONGRES SAKMN 10.12.2016 

Všetkým členom SAKMN, Pozývame Vás na mimoriadny Kongres Slovenskej asociácie klubov mladých nepočujúcich. Kedy: 10.12.2016 /sobota/ o 11:00 Miesto: klub Trnavský spolok nepočujúcich Program: Otvorenie Správa činnosť SAKMN Plán činnosti na rok 2017 Schvaľovanie zmien Stanov SAKMN Voľba do výboru Diskusia a rôzne Záver Tešíme sa na Vás. S pozdravom, Marek Kanaš Predseda Slovenskej asociácie klubov mladých […]