SAKMN Online Valné zhromaždenie 2020 – Pozvánka 

Ahojte Vo video  sú informácie online o Valnom zhromaždení (VZ) + workshop Ak máte záujem, tak tu sú linky:  Registrácia na VZ + (dobrovoľna účasť na workshop) Link: https://forms.gle/UtcGkKCZKwiSr8gU6  Záujem o kandidát (predseda, komisia, výbor) Link: https://forms.gle/3wxHVcQuRHLcGyLJ9 Prihláste sa prosím, budeme sa veľmi tešiť, potrebujeme nových mladých ľudí   e-mail : sakmn@sakmn.sk VIDEO: https://www.facebook.com/sakmn2002/videos/771997750249585

Mladí Nepočujúci verzus slovenský posunkový jazyk – výsledky projekt 

S potešením oznamujeme, že projekt, ktorý je financovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, bol ukončený a budeme o ňom hovoriť viac vo videách v slovenskom posunkovom jazyku – výsledky projektov a vzdelávacie materiály

Mladí Nepočujúci verzus slovenský posunkový jazyk – projekt 

S potešením oznamujeme, že projekt bol úspešne schválený Ministerstvom kultúry SR a budeme o ňom hovoriť viac vo videách v slovenskom posunkovom jazyku – čoho sa projekt týka a kedy a akým spôsobom vás budeme kontaktovať.