EUDY Summer School 2015 v Nórsku 

EUDY Summer School 2015 v Nórsku, ktorý zúčastnil naši jeden nepočujúci Pavel Škrábak. Je to neformálne vzdelávanie na zameranie natočenie, ktorý trvá 3 týždne 16.8.2015-6.9.2015 v mestečku Al je 200 km sever od hlavného mesta Oslo. Tam prišli 20 ľudí z 18 rôznych štátov. Prvý týždeň Úvodná aktivita, že každá osoba má k dispozícii veľký papier, napíše svoj […]

Príležitosť pre nepočujúcich mládež – 2. letná škola v Nórsku 17.8. – 6.9.2015 

Čakáme na projektovú žiadosť organizovať  2. letnú školu v Nórsku! Vzhľadom na to, že máme málo času, tak sme otvorili predbežnú registráciu! Kritéria pre nepočujúcich: – 18 až 30 rokov (s výnimkou prípadu kedy pracovník s mládežou alebo člen správnej rady môže mať viac ako 30 rokov) – ovládanie posunkového jazyka – ovládanie medzinárodného systému a anglického […]