SAKMN – Newsletter február 2017 

–    V dňoch 17.2. – 19.2.2017 sme mali prvé stretnutie organizačných výborov zo Slovenska a z EUDY pre Európsky detský tábor pre nepočujúcich na Slovensku vo veku 9 – 12 rokov. Hlavným dôvodom tohto stretnutia bolo oboznámenie sa s kompletnými informáciami o Európskom detskom tábore, predanie týchto informácií do iných krajín, aby sa mohlo začať […]

SAKMN – Newsletter január 2017 

SAKMN Newsletter – Január Mali sme stretnutie ohľadom prvého predsedníctva – hlavnými bodmi bola zmena stanov, pripomienky od Ministerstva vnútra SR na úpravu stanov SAMKN, diskusia o príprave projektu európskeho detského tábora na Slovensku (viac info na www.camp.sakmn.sk) v angličtine, príprava na výmenný pobyt v Rumunsku a príprava na stretnutie organizačných tímov zo Slovenska a […]